Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 

 


Дневен център Дъга, София

 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

 

СЕМИНАРИ

„Комуникация и включване“ - конференция на фондация „HAPPY DAYS“ със съдействието на „Асоциация аутизъм“ и участието на специалисти от „Карин Дом“ Варна. София, 27-28 април 2013

Конференция по въпросите на възможностите и приложението на ММС, 02.02.2013 г., София

СЕМИНАР "Сексуалното развитие при децата и възрастните от аутистичния спектър", 14 и 15 декември 2012 г., София

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРУДОВА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С АУТИЗЪМ, 21 май 2012 г. София

Обучителен семинар по въпросите на аутизма, 4-5 юни 2011 г., София

Втори цикъл от обучения за родители, специалисти и студенти по проблемите на аутизма, 2010, София

Специализирано обучение - семинар по проблемите на аутизма. 24-25.10.2009, София.

Есенен семинар Аутизъм – оценка и терапевтична перспектива, септември 2005, София