Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 


Дневен център Дъга, София

 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

 

ГАЛЕРИИ

2 април 2017 г. - Борисовата градина

10 години ЦСРИ на лица с проблеми от аусистичния спектър

Благотворителен коктейл "Подай ръка на различните деца"

Коледен базар в Центъра

Откриване на разширение на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър

Летен морски лагер