Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 


Дневен център Дъга, София

 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

 

НЯКОИ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

http://www.autismeurope.org/ - сдружение на национални асоциации на родители на лица с аутизъм от различни европейски страни

http://www.do2learn.com/- средства за организиране на работа с аутистични деца: картини, таблици, учене на писане на букви и цифри, работно място и др. Страшно ценно!!!

http://www.teacch.com/ - програма за третиране и обучение на деца с аутизъм и сходни състояния с нарушение в комуникациите. Основава се на структуриране и рутинност в обучението, общуването и ежедневието. Има много конкретни идеи за работа!!!

http://www.aspergersyndrome.org/ - страница за синдрома на Аспергер.

http://www.autism-resources.com/links-papers.html - списък от статии, посветени на аутизма (на английски).

http://www.autism-society.org/- Американска аутистична асоциация. Съдържа цялата необходима информация за аутизма и свързаните с него дейности. Изключително ценно и полезно!!!

http://www.dolphinassistedtherapy.com/ - терапия с делфини.

http://www.lechenieautizma.org/ - "О методах лечения детского аутизма", руски сайт с много връзки към сайтове на руски и на английски, посветени на аутизма.

http://karindom.org/bulgarian/ - Фондация Карин Дом, Варна

http://logopedico.com/narushenia/autizam/ - сайт за БЕЗПЛАТНИ помагала за лица с езикови и говорни нарушения

http://www.alternative55.org/ - “Гражданско сдружение Алтернатива 55” , Стара Загора

http://www.icantoo.eu/ - фондация за подпомагане и интегриране на деца със специални нужди, София

http://fondaciaradost.org/ - Фондация„Радост за нашите деца”