Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 

 


Дневен център Дъга, София

 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

НАЧАЛО -> СЕМИНАРИ

 

Обучения за родители, специалисти и студенти по проблемите на аутизма през 2010 година

 

Заявка за участие в обучение за родители

06-07.02.2010 г. - Какво следва след поставяне на диагнозата

13-14.03.2010 г. - Как детето с аутизъм възприема заобикалящия го свят

24-25.04.2010 г. - Как се развиват уменията на детето с аутизъм

15-16.05.2010 г. - Как да се справим с предизвикателното поведение на детето си

12-13.06.2010 г. - Когато детето с аутизъм тръгва на училище или детска градина

Заявка за участие в обучение за специалисти

23-24.01.2010 г. - За диагнозата – типичните прояви, поведение и особености

27-28.02.2010 г. - Семейно функциониране и сензорна интеграция

27-28.03.2010 г. - Поведение и игра

01-02.05.2010 г. - Когато детето с аутизъм тръгва на училище или детска градина

Заявка за участие в обучение за студенти

10-11.04.2010 г. - Аутизъм. Спектър от нарушения и техните прояви

29-30.05.2010 г. - Основни стъпки при работа с аутистично дете