Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 


Дневен център Дъга, София

 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

 

ПРАВА НА ЛИЦАТА С АУТИЗЪМ

Хората с аутизъм трябва да се ползват от всички права и привилегии, на които се радват всички жители на Европейския съюз. Тези права трябва да бъдат разширявани, защитени и изпълнени последством подходящо законодателство във всяка страна.

Декларацията на ООН за правата на хората с интелектуални затруднения (1971), за правата на хората с увреждания (1975) и други подобни декларации за човешки права трябва да бъдат спазвани, като за хората с аутизъм тези права трябва да се допълнят с настоящите документи:

Харта за правата на лицата с аутизъм

Образование на лицата с разстройство от аутистичния спектър

Борба на правото на образование на лица с разстройства от аутистичния спектър.
Наръчник за родители