Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 


Дневен център Дъга, София

 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ

Стивън Оливър, Разбиране на аутизма. Ръководство за медицински сестри. Oxford Brookes University, 1998. | Оригинал на английски | Изтегли...

Морено С., К. О`Нийл. Съвети към учителите, които обучават деца с аутизъм. (превод: Е. Дечева). Специална педагогика, бр. 2, 1999 (84-87).

Уйлямс К. Как да разбираме ученика със синдром на Аспергер: напътствия за учители.Специална педагогика, бр. 2, 2000 (3-15).

Грандин Т. Преминаване от света на училището към света на работата.Специална педагогика, бр. 2, 2001 (3-10).

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА АУТИЗМА В РЕЗЮМЕ. John Wobus (Редактор). Syracuse University Computing Services, 1995 г.
Оригинал на английски (последна версия: декември, 2009 г.)

Башина В.М. Аутизм в детстве Научный центр психического здоровья, РАМН, 1999 г.

Stephen Oliver. Understanding Autism. A Guide For Nurses. Oxford Brookes University, 1998.

Cheryl Thacker. Handbook on Autism (master’s project), SSTA Research Centre Report #98-01,University of Saskatchewan, 1998.

Patricia Howlin, Living with impairment: the effects on children of having an autistic sibling, Child: care, health and development, 1988. 14, 395-408.

Temple Grandin. Social Problems: Understanding Emotions and Developing Talents. Colorado State University, 1999.

Temple Grandin. My Experiences with Visual Thinking Sensory Problems and communication Difficulties, Colorado State University, 2000.

Temple Grandin, An Inside View of Autism. Colorado State University, 1990.

Asperger's Syndrome Guide For Teachers. Written by the parents of OASIS Asperger Syndrome Forum. Compiled and Edited by Elly Tucker.

John Wobus. Autism Frequently Asked Questions Memo, February 20, 2003.

AUTISM MYTHS Copyright © 1994-2005 Yahoo! Inc. All rights reserved.

Biomedical Treatment Checklist for Autism. A condensed version of the DAN! guidelines by James Adams

Мирена Велкова. Някои митове, свързани с аутизма

Boyd E. Haley. Report on Mercury Toxicity from Dental Amalgams and Thimerosal. Presented to Congressional Hearing 8 May 2003, University of Kentucky.

Treatment Options for Mercury/Metal oxicity in Autism and Related Developmental Disabilities: Consensus Position Paper. Autism Research Institute, 2005.

Advice for Parents of Young Autistic Children: Spring (2004)

Диета при аутизъм (препоръки за въвеждане на диета при аутистичните деца)

Джеймс Адамс. Кратко описание на биомедицинското третиране при аутизъм (превод: "Асоциация аутизъм. 2012)14.05.2012

ОБУЧАВАНЕ НА ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР: НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ (избрани страници) (превод: "Асоциация аутизъм. 2012) 14.05.2012