Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 


Дневен център Дъга, София

 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

НАЧАЛО -> СЕМИНАРИ

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРУДОВА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С АУТИЗЪМ

 

Мирена Велкова (председател на „Асоциоция аутизъм”).
Проект „Mодел за обучение и заетост в ИКТ сектора на хора с разстройства от аутистичния спектър”

Диана Роденбург (Холандия)
Специализирана институция за услуги за хора от аутистичния спектър „Dr. Leo Kannerhuis„

Мюриел Бранденбург (Холандия)
„Методът КИРА“ - изграждане на работна идентичност у младите хора с аутизъм с оглед визията за тяхното развитие и достойно място в обществото ни