Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 


Дневен център Дъга, София

 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

НАЧАЛО -> СЕМИНАРИ

 

СЕМИНАРИ

 

Специализирано обучение - семинар по проблемите на аутизма

24 - 25.10.2009, Парк-хотел "Витоша", София

 

Alan Heat, Великобритания. Слухова преработка. Музиката като средство за постигане на сензорна интеграция при хора от аутистичния спектър

Alan Heat, Великобритания. Сензорна преработка и Brain Gym®

Gunnel Norro, Швеция. Критерии за откриване на хора със синдром Аспергер (от Атууд и Грей)

Gunnel Norro, Швеция. Списък на професиите, подходящи за хора със синдром на Аспергер

Sara Finn, Великобритания. Инструмент за оценка на социалната комуникация

Sara Finn, Великобритания. Интерактивни подходи за малки деца със затруднения в областта на социалната комуникация