Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

 

 

 

УЕБИНАРИ ЗА РОДИТЕЛИ И ЛИЦА, ПОЛАГАЩИ ГРИЖА ЗА ДЕЦА С АУТИЗЪМ В РАННА ВЪЗРАСТ

След поставяне на диагноза от аутистичния спектър на дете, семейството е поставено в ситуация да реорганизира начина си на живот и да полага специфичен тип грижа за детето си. Това поставя нуждата то да получи специфична информация по въпросите на аутизма и как да приложи наученото в ежедневието на цялото семейство и на детето.

В рамките на 8 тематични уебинара ще бъдат разгледани и обсъдени основни и важни области и теми от детското развитие във възрастта до 7 години и как те се отнасят към децата с диагноза от аутистичния спектър. Ще бъдат дадени насоки и идеи за родителите и лицата, полагащи грижа за деца с аутизъм в областите игра, общуване и комуникация, социализация и автономност.

Ако сте родители и близки на деца с аутизъм в ранна възраст, Ви каним да се включите в нашите уебинари:

 

Пълната информация за уебинарите можете да изтеглите оттук.

01.04.2021

 

 

 

 

 

 

Всички новини ...