Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 


Дневен център Дъга, София

 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

 

ПРИЗНАЦИ

Индивидите с аутизъм обикновено проявяват поне половината от изброените по-долу характерни черти. Тези симптоми могат да се степенуват от леки до тежки и да варират от симптом на симптом. В допълнение, поведението се проявява в много и различни ситуации и е винаги неподходящо за възрастта.

Моля, не използвайте този списък от симптоми вместо пълна медицинска диагностика. Консултирайте се с медицински лица, за да получите пълно диагностично оценяване.

 

Трудности при интеграция с други деца

Настояване за неизменност; отказва промени в обичайните обстановка и дейности

Неподходящо смеене и кикотене

Липса на страх от опасности

Слаб или липсващ очен контакт

Трайна и продължителна странна игра

Забележима нечувствителност към болка

Ехолалия (повтаряне на думи или фрази вместо нормална реч)

Предпочита да е само; отчуждено е

Може да не иска да го прегръщат или да прегръща

Въртене на предмети

Не отговаря на устни реплики; действа като глухо

Неподходяща привързаност към предмети

Трудности при изразяване на нужди; използване на жестове и посочване вместо думи

Забележима физическа хиперактивност или изключителна пасивност.

Избухвания – показва изключително голямо страдание без видима причина

Не съответства на нормалните образователни методи

Нееднакви фини/общи двигателни умения. (Може да не иска да хвърли топката, но да може да нарежда кубчета.)