Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 


Дневен център Дъга, София

 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

 

НАПЪТСТВИЯ

ПРОГРАМА ОТ СЕДЕМ СТЪПКИ

Преди всичко, Вие може би не сте разбрали, че имате диагноза от аутистичния спектър. Вие може би имате диагноза генерализирано разстройство на развитието, повече познато като PDD или PDD-(NOS) (Not Otherwise Specified – неспецифицирано по друг начин). Не възприемайте тези диагнози лекомислено. Те всичките са от класа на разстройствата от аутистичния спектър.

1. Заемете се с колкото е възможно най-ранна интервенция, трудова и речева терапия, заедно с хранителни терапии, за да се назначат само няколко от тях. С помощта на ранни интервенции при децата са постигнати забележителни резултати.

2. Осигурете си близко сътрудничество с Вашия педиатър, защото той или тя е ключовият източник при търсенето на местоназначение за вашето дете.

3. Свържете се със социалните служби, те могат да Ви осигурят подходяща подкрепа.
Подробна нформация можете да намерите в брошурата "В помощ на хората с увреждания" .
Забележка: брошурата е от 2000 г.

Подробна информация можете да намерите и на следните места:

Агенция за социално подпомагане

Агенция на хората с увреждания

4. Постарайте се да информирате всички професионалисти, които са свързани с Вашето дете, като се съобразите с последните изследвания върху теорията и практиката на аутизма. Това е най-важният елемент при прилагането на цялостна и пълна програма за Вашето дете.

5. Не подценявайте тежестта на това доживотно разстройство. Може да съществуват и други проблеми, свързани с аутизма.

6. Най-важно от всичко, разберете как детето реагира на Вашето поведение, както и спрямо всяко друго дете, тъй като може да е изключително лошо за него, ако се добави напрежение в семейните взаимоотношения.

7. Накрая, бъдете хладнокръвни. Успокоявайте и помагайте на другите деца от Вашето семейство да обичат, да разбират и да се борят с това сътояние ежедневно.