Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 


Дневен център Дъга, София

 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

 

ЗА КОНТКТ

Адрес на управлението на Асоциация Аутизъм:

гр. София, район "Искър

ж.к.”Дружба”

бл. 50, вх. Д, ет. 3, ап. 101

тел. 979 01 68

Управителен съвет на Асоциация Аутизъм:

 1. Мирена Владимирова де Верт (председател), тел. 0888 20 40 80
  E-mail: mirena898@gmail.com
 2. Марияна Генчева Добрева
 3. Венцислав Величков Несторов
 4. Екатерина Дечкова Дечева-Атанасова,
  E-mail: detcheva@gmail.com
 5. Ани Андонова, тел 979 01 68
  E-mail: ani.andonova@gmail.com

Учредители на Асоциация Аутизъм:

 1. Екатерина Дечева-Атанасова,
  E-mail: detcheva@gmail.com
 2. Катя Шикерова
 3. Валентина Давидова
 4. Райна Радева
 5. Ивелина Борисова
 6. Марияна Добрева
 7. Иванка Дерменджиева
 8. Весела Кирова-Върбанова
 9. Венцислав Несторов
 10. Марияна Петрова
 11. Нели Андреева
 12. Мирена де Верт (председател), тел. 0888 20 40 80,
  E-mail: mirena898@gmail.com
 13. Ани Андонова, тел 979 01 68
  E-mail: ani.andonova@gmail.com