Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 


Дневен център Дъга, София

 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

НАЧАЛО -> СЕМИНАРИ

 

 

„Комуникация и включване“- конференция на фондация „HAPPY DAYS“ със съдействието на „Асоциация аутизъм“ и участието на специалисти от „Карин Дом“ Варна

На 27 и 28 април 2013 г. (събота и неделя) в Хотел Метрополитен София, бул. Цариградско шосе № 64, ще се проведе двудневно обучение на тема "Комуникация и включване".

Конференцията е двудневна с осигурени кафе- паузи и обяд. Входът е свободен.

Заявки за участие можете да изпращате на е-mail: autismbulgaria@gmail.com

Програмата на семинара можете да изтеглите оттук...

Презентации от семинара с включени към тях бележки (без аудио и видео):

Част 1

Част 2

Част 3

Част 4

Полезни връзки с информация:

http://acecentre.org.uk/information-sheets-publications

http://www.callscotland.org.uk/Resources/

http://www.communicationmatters.org.uk/

http://www.communicationmatters.org.uk/page/focus-on-download

http://www.communicationmatters.org.uk/page/dvd-and-video-download

http://www.communicationmatters.org.uk/page/cm-journal-download

https://www.isaac-online.org/english/home/

http://www.augcominc.com/

http://www.augcominc.com/newsletters/index.cfm/newsletter_22.pdf

http://www.inclusivecommunicationscotland.org.uk/wp-content/uploads/2012/04/ICIS-Report.pdf

http://www.nes.scot.nhs.uk/education-and-training/by-discipline/allied-health-professions/about-nes-ahp/resources-and-publications/making-communication-even-better.aspx

http://www.communicationforumscotland.org.uk/2010/TK_Home.php

http://www.scotland.gov.uk/Resource/0039/00394629.pdf

http://sensorysoftware.com/thegrid2.html

http://www.inclusive.co.uk/software/communication-software

http://www.mayer-johnson.com/boardmaker-software-family