Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 


Дневен център Дъга, София

 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

 

 

НОВИНИ

 

28.04.2023

20 години сдружение Асоциация аутизъм!

През май 2023 г. се навършват 20 години от учредяването на Асоциация аутизъм.
На всички учредители, членове, помощници и съмишленици честито!

23.01.2023

ПОКАНА

Уважаеми членове на Сдружение „Асоциация Аутизъм“,

Упрвителният съвет на Сдружение „Асоциация Аутизъм“, на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.19 и чл.20, ал.1 от Устава на сдружението, свиква редовно отчетно изборно общо събрание на 25 февруари /събота/ 2023 г. от 10:00 часа, на адрес ул.“Персенк“22 - Дневен център „Дъга“, при следния дневен ред:

  1. Актуализиране устава на Сдружение „Асоциация Ауризъм“
  2. Избор на членове за УС
  3. Разни

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе с 1 /един/ час по-късно на същия ден и същия дневен ред, независимо от кворума.

Ще Ви очакваме да вземете участие!

Мирена де Верт
Председател на Сдружение „Асоциация Аутизъм“

31.10.2022

ПОКАНА

Уважаеми членове на Сдружение „Асоциация Аутизъм“,

Упрвителният съвет на Сдружение „Асоциация Аутизъм“, на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.19 и нчл.20 ал.1 от Устава на сдружението свиква редовно отчетно изборно общо събрание на 26 ноември/събота/ 2022г. от 10:00 часа, на адрес ул.“Персенк“22-Дневен център „Дъга“, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчета за дейността на Сдружение „Асоциация Аутизъм“ за 2021г.
  2. Приемане на финансовия отчет за 2021г.
  3. Избор на членове за УС.
  4. Разни

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе с 1/един/ час по-късно на същия ден и същия дневен ред, независимо от кворума.

Ще Ви очакваме да вземете участие!

Мирена де Верт
Председател на Сдружение „Асоциация Аутизъм“

21.09.2022

Споделяме с вас отговорите на Христина, майка на Крис, дете, което участва в ARBIT EU Project. Тя ни разказва за някои от трудностите, които има Крис при развиването на определени умения и как този проект може да му помогне. Благодарим ви Хриси и Крис!

07.03.2022

ARBIT EU Project продължава!

Целта на проекта е да предложи инструменти за подобряване на основни умения чрез технологията за разширена реалност, един от тях е #bodyknowledge. Нека научим малко повече за това какво е това и какви трудности срещат хората с #аутизъм и интелектуални затруднения при развитието му.

Знаете ли, че споделеното внимание е от съществено значение за социалното взаимодействие и езиковото развитие? ARBIT EU Project обяснява това какво е споделено внимание.

Проектът ARBIT EU работи за подобряване на някои основни умения при хора с аутизъм, които са от съществено значение за развитието на социалните умения. Имитацията е едно от тях. Разказваме ви малко повече за това умение и кои са трудностите, които хората с аутизъм срещат, за да го развият. Научете повече на: https://arbit.adaptalab.org

26.11.2021

Деца и специалисти от Сдружение „Асоциация Аутизъм“ участват в проекта ARBIT

ARBIT е европейски проект, който има за цел да изследва приложимостта на иновативна система с добавена реалност, наречена Pictogram Room.

Той е предназначен да улесни обучението на основни умения за развитие на езика на тялото и имитация при деца с аутизъм в училищна възраст и интелектуални затруднения. И двете умения се считат за важни за насърчаване на социалната компетентност, трудна област за деца с разстройство от аутистичния спектър.

По този начин проектът ARBIT предлага изследователско проучване за оценка на ефективността на инструмента Pictogram Room и разработването на образователно съдържание за учители, които желаят да използват тази система, като се създаде Massive Open Online Course (MOOC).

В партньорство между Университетa на Валенсия и различни научни лаборатории и организации от четири държави: Испания, Франция, България, Турция.

Продължителност: декември 2020 г. – ноември 2022 г.

Можете да проследите развитието и дейностите по проекта в социалните мрежи и на сайта на проекта:

https://www.facebook.com/ARBIT.Project

https://twitter.com/ARBIT_project

https://arbit.adaptalab.org/

 

-->

01.04.2021

УЕБИНАРИ ЗА РОДИТЕЛИ И ЛИЦА, ПОЛАГАЩИ ГРИЖА ЗА ДЕЦА С АУТИЗЪМ В РАННА ВЪЗРАСТ

След поставяне на диагноза от аутистичния спектър на дете, семейството е поставено в ситуация да реорганизира начина си на живот и да полага специфичен тип грижа за детето си. Това поставя нуждата то да получи специфична информация по въпросите на аутизма и как да приложи наученото в ежедневието на цялото семейство и на детето.

В рамките на 8 тематични уебинара ще бъдат разгледани и обсъдени основни и важни области и теми от детското развитие във възрастта до 7 години и как те се отнасят към децата с диагноза от аутистичния спектър. Ще бъдат дадени насоки и идеи за родителите и лицата, полагащи грижа за деца с аутизъм в областите игра, общуване и комуникация, социализация и автономност.>

Ако сте родители и близки на деца с аутизъм в ранна възраст, Ви каним да се включите в нашите уебинари:

 

Пълната информация за уебинарите можете да изтеглите оттук.

 

23.11.2020

Ние сме РОДЕНИ ГОТОВИ

Тук сме, за да изживеем мечтите си и поемем контрола над живота си. Подкрепете ни в борбата ни за достоен живот.

Подпишете петицията: www.bornready.me

Днес, на десетки хиляди хора с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми не се позволява да участват в обществото. Не ни се разрешава да работим, да се женим, да разполагаме със средства, да сме свободни. Всичко се решава вместо нас. Това се нарича запрещение.

Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, ратифицирана от почти всяка държава по света, изисква всички форми на запрещение да бъдат отменени. Държавите трябва да гарантират, че всеки получава подкрепата, от която има нужда, за да взима своите собствени решения. Въпреки това, запрещението продължава да бъде наложеният модел у нас. Заедно, можем да променим това.

 

 

Кампанията за премахване на запрещението и въвеждане на подкрепеното вземане на решение се реализира от Български център за нестопанско право-БЦНП и БАЛИЗ - Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения и всички въвлечени самозастъпници и организации на и в подкрепа на хората с увреждания.

16.11.2020

ПОКАНА

Екипът на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) има желание да продължи да развива знанието и философията на Подкрепено вземане на решение, чрез въпроси и теми, касаещи развитието на Вашите син и/или дъщеря, изборите, които правят те, подкрепата от която имат нужда, за да вземат решения.

Ние се питаме „как върви животът ви”: възниквали ли са обстоятелства, които отново да ви изправят пред мисълта за института на запрещение; имали ли сте нужда от подкрепящи мрежа за сина/дъщеря ви; опитахте ли да създадете такива; получиха ли се или не; имате ли нужда от подкрепа за това; искате ли да поговорите с друг родител или професионалист относно развитието и самостоятелността на Вашето дете; как мечтите да изглеждат по-възможни…. и още и още. Все въпроси, които се редуват в умовете ни.

Каним Ви на среща, за да обсъдим всички тези въпроси.

Срещата ще се проведе на 20.11 от 13:00 - 15:00 ч. Разговорът ще бъде онлайн в ZOOM платформа.

Можете да заявите участие на посочените имейл адреси или телефон до 17.11.2020 г.:

Наталия Михайлова

+359898211187

nh_michaylova@abv.bg

natalia.mihaylova@junction.bg

Повече подробности за срещата можете да видите в прикачения файл:

Webinar invitation_parents_20112020.pdf.

 

26.08.2020

ОБУЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ АУТИЗЪМ“

Обучителните практики, част от Програма „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ в България, се реализират в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм.

Програмата дава идеална възможност на младежи между 18 и 29 годишна възраст, които:

  • не учат и не работят, или
  • са студенти и на които им предстои да завършат обучението си в сферата на хуманитарните или социални науки, или
  • наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или социални науки и търсят работа или не работят по специалността си, и искат да развият своите умения за работа в социалната сфера

Ако проявяваш интерес да се включиш в обучителна практика на Сдружение „Асоциация Аутизъм“, може да ни изпратиш имейл с кратко описание на мотивацията ти да кандидатстваш за избраната позиция и телефон за обратна връзка на: autismbulgaria@gmail.com, лице за контакт – Ани Андонова.

Срок за кандидатстване: до 30.09.2020 г.

Пълната информация за обучителните практики можете да изтеглите оттук.

11.04.2017

Снимки от 2 април 2017 г. - Борисовата градина

28.03.2017

27.03.2017

15.03.2017

Снимки от тържеството послучай 10 години ЦСРИ на лица с проблеми от аутистичния спектър

06.03.2017

10 години ЦСРИ на лица с проблеми от аутистичния спектър

На 10.03.2017, петък, екипът на Центъра Ви кани на Ден на отворени врати!

- В 10 часа очакваме децата и младежите за вкусно кулинарно ателие! Заедно ще приготвим торта, сладки, апетитни хапки!

- От 13 часа екипът на Центъра ще разкаже и представи терапевтичните програми, с които се работи с деца и тийнейджъри, клиенти на Центъра.

- От 14 часа ще представим програмите за работа с младежи и възрастни. Ще има време за въпроси и дискусии.

- В 15 часа отново е време за кулинарни чудеса! Всичко за празника ще приготвим с децата и младежите от Центъра. Заповядайте!

- В 18 часа е време за парти! Ще има музика, вкусни изненади и много поводи за усмивки! Елате и празнувайте всички с нас!

В този празничен ден можете да се включите и участвате в онези моменти, които са интереси и важни за вас, ще ви очакваме!

17.02.2017

Снимки от благотворителния коктейл "Подай ръка на различните деца"

30.01.2017

49 255 лв. събра каузата
„Подай ръка на различните деца“

Благотворителният коктейл "Подай ръка на различните деца", организиран от Илонка Александрова от „Етик Чарити“ с подкрепата на „Смарт Груп България“ е вече факт. Благодарение на силната медийна подкрепа и популяризирането на каузата от генералния медиен партньор Нова Броудкастинг Груп – Нова ТВ и Нетинфо, под патронажа на кмета на София Г-жа Йорданка Фандъкова, с подкрепата на Столична Община и район „Лозенец” към Столична Община, каузата постигна изключителен резултат. До този момент са събрани 49 255 лв. за разширяване на дневен център за деца аутисти „Дъга“ в столичния квартал „Лозенец“. Информацията е официална от Сдружение „Асоциация Аутизъм” и Нова Броудкастинг Груп разполага с нея ексклузивно.

Рейнбоу плаза като домакин на събитието събра стотици хора – дарители, благодетели и добротворци, представители на бизнеса, спорта и изкуството. Водещите Иво Танев и най-харизматичната и усмихната ко-водеща, позната от телевизионния екран като водеща на „Големите надежди“ и актриса в рекламни клипове Ахинора, пазиха усмивките на гостите от началото до края на коктейла. Събитието откри 11-годишната Христина Йосифова, която бе обявена за „Добротворец №1“ в благотворителната кауза. Тя изпълни песента Over the rainbow – символ на Център „Дъга“ и на каузата.

Кметът на София Г-жа Йорданка Фандъкова донесе голямата новина– Управителният съвет на Общинска банка е взел решение да дари 25 000 лв. за разширяването на център "Дъга".

Гостите получиха благодарност и поздравления и от г-жа Мирена де Верт - председател на сдружение "Асоциация Аутизъм". Приветствия и ангажираност към каузата бяха изказани още от евродепутата Ева Паунова и Иво Стефанов от фирма "Методия Харт". Благодарности на Рапул България, Миролио ЕАД, Милки Груп Био, които станаха Спонсори на Благотворителния коктейл.

Специални благодарности на всички фирми, които осигуряват кейтъринга, вината и минералната вода за събитието: Wine & Food - Кафе зона „Тополите”, Едоардо Миролио (EM), MV Healthy Foods, Мая 5, White Water и др. Рекламните материали за събитието – покани и плакати са изработени благотворително от екипа на Списание „Езда 365“.

Сред специалните гости на събитието се открои психологът Веси Фелдман, финалист за 2014/2015 г. в най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп "ПРОМЯНАТА", реализирана в партньортство с фондация Промяната. За доброто настроение на гостите се грижиха Графа, София Георгиева, Тодор Георгиев, Красимира Иванова, Орлин Павлов, Прея, Йоанна Драгнева, Михаела Филева, Дует "Ритон", струнен квартет от НМУ „Л.Пипков“, Мира Радева и децата от Арт център "Кърнолски". Между прекрасните им изпълнения се проведе томбола в два тура с награди, предоставени от дарители и спонсори на събитието.

Гвоздеят на вечерта беше предварително обявеният търг с водещ Христо Чернев. Той, с усмивка и професионализъм, продаде предметите, предоставени от благодетели и една картина, изработена от децата на център "Дъга". Следвайки темата и каузата на коктейла, първа в търга беше картината на децата аутисти, която спечели Г-н Кубрат Пулев. След нея се заредиха предмети, които можеха да покрият интересите на всеки. За спортните натури - ръкавиците на Кубрат Пулев, лентата на художествената гимнастичка - Мария Матева, призната от световния елит за гимнастичка топ 20 в света, фланелката на Димитър Бербатов и топка с автографи на известни български футболисти. За дамите - нишов парфюм "Нишан", рокля "Българка" на дизайнерката Мира Бъчварова и уникално бижу "МоцАрт". Търгът ще продължи онлайн от Христо Чернев за непродадените предмети, предоставени от нашите спонсори.

Изключителна благодарност на фирмите, осигурили кетъринга за вечерта - апетитни хапки от Топ Кетъринг – Ресторант Тополите, Джое кетъринг, Виктория Нудс, Ядки Ройс, Мая 5, MV Healthy Foods, хубаво вино от винарските изби на Едоардо Миролио, Братя Минкови и Шато Бургозоне, вода от White Water, Комета III ООД, Милки Груп.

За завършек на вечерта талантливите изпълнители от ХайЛайт Студио, заедно с Искра Милкова, излязоха на сцената, облечени с тениски „Подай ръка на различните деца“ и разчувстваха публиката с изпълнението на песента Heal the world.

Резултатите от каузата „Подай ръка на различните деца“, споделени от председателя на сдружение „Асоциация Аутизъм” Мирена де Верт и директора на Център "Дъга" Ани Андонова са:

освен новите приятелства с благородни и интересни хора, се приближихме до крайната цел с 49 255 лв., от които:

- 25 000 лв. от Общинска банка;
- 12 760 лв. от закупуване на куверти и направени банкови дарения; - 6 400 лв. от предметите, продадени на търг;
- 2695 лв. от лични дарения от гостите на коктейла;
- 2400 лв. от закупени билети за томбола по време на коктейла

Набраните средства за каузата до края на 19-ти януари 2017 г, деня на събитието, е 49 255 лв. Очакваме допълни постъпления от заявилите желание нови дарители.

Набирането на средства продължава до постигане на крайната цел – разширяване на Център „Дъга“.


Специални благодарности към фотографа на събитието Владимир Кадънков. Благодарим на медийните партньори и от БНТ, Bulgaria ON AIR, сп. Моето дете, сп. Story, Радио FM+, печатни и електронни издания.

Благодарим на всички спонсори, дарители и благодетели, които помогнаха това събитие да се осъществи!

12.01.2017

„Подай ръка на различните деца“ на 19.01.17г. в 19:00ч. в Rainbow plaza
Стани един от 400-те приятели на децата аутисти!

Броени дни остават до дългоочакваното благотворително събитие на Сдружение „Асоциация Аутизъм”. Неговата цел е по-скорошното набиране на сумата от 100 000 лева за разширяване на дневен център „Дъга” – единственият център в София за безплатни ежедневни грижи, терапии и развитие за деца аутисти.

Над 400 души е очакваният брой гости, заявили участието си като заплащат куверт и желаещи да се включат в организирания благотворителен базар, томбола и търг в подкрепа на „Асоциация Аутизъм”. Абсолютно всички средства, набрани от куверти, томбола, търг и дарения, ще отидат директно за каузата.

За каузата вече са набрани 100 000 лв., като половината от необходимата сума от 200 000 лв., е дарена от Райфайзен Банк, частни дарения и благотворителни събития на Асоциацията.

Събитието се провежда под Патронажа на Кмета на София Г-жа Йорданка Фандъкова, Столична Община, Община Лозенец и с подкрепата на спомоществователи: Едоардо Миролио (EM), Рапул България, Смарт Груп България, Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес - Обединени Бизнес Клубове (ОБК), дамите от Клуб „Бизнес на високи токчета”, CEO Club и др., и с безценната подкрепа на родители и приятели на децата аутисти.

За да подарят своята емоционална щедрост, радост и загриженост към децата аутисти, на сцената ще излязат едни от най-обичаните български изпълнители Графа, Орлин Павлов, Дует Ритон, Михаела Филева, Йоанна Драгнева, Прея, София Георгиева, Красимира Иванов, Хриси Йосифова, Тодор Георгиев–Тоши, както и талантливи млади изпълнители от Арт Център Кърнолски.

Водещият на събитието Иво Танев, заедно с талантливата Ахинора от „Големите надежди” ще ни отведат в света на приятелството, където всички са равни и си помагат - където има само добрина, подкрепа и истинска кауза. Съвсем на място е и мотото „Деца помагат на деца”, защото доброто дело от деца за деца ще продължи и след тази инициатива. Финалът на „Подай ръка на различните деца” ще завърши с Искра Милкова и децата от ХайЛайт Сингинг Студио с изпълнение на песента Heal the World.

Специални благодарности на всички фирми, които осигуряват кейтъринга, вината и минералната вода за събитието: Wine & Food - Кафе зона „Тополите”, Едоардо Миролио (EM), MV Healthy Foods, Мая 5, White Water и др. Рекламните материали за събитието – покани и плакати са изработени благотворително от екипа на Списание „Езда 365“.

„Вярваме, че необходимата сума ще бъде събрана час по-скоро и още 25 деца ще получат шанс за професионални грижи и развитие, както и разширяване капацитета за комплексна работа с деца чрез осигуряване пространство за ерго- и сензорна терапия.“ – споделя Илонка Александрова, съорганизатор на благотворителната инициатива, Основател и Директор на Фондация „Глобални системи за управление на НПО“

КАК ДА ЗАКУПЯ КУВЕРТ или да направя ДАРЕНИЕ?

На посочената по-долу дарителска сметка, сайта за дарения www.usmivka.org или в брой от нашите разпространители. Стойността на куверта е 50 лв.

• Дарителската сметка на сдружение „Асоциация аутизъм“:
Банка ДСК, клон Батенберг
IBAN: BG59STSA93000004098345, BIC: STSABGSF, Основание: дарение

• През сайта за дарения www.usmivka.org - активно лого на център „Дъга“
Запазете Вашето място на тел.: 0889 076 656 или тук: ymihaylova@gmsf.eu
Подробна информация за събитието можете да получите и на:

Сайта на Сдружение „Асоциация Аутизъм“

Facebook

28.12.2016

ПОКАНА

Сдружение „Асоциация Аутизъм“ набира средства за разширяване капацитета на вече действащия Център „Дъга” с поне още 25 места.

Непосредствено до сградата на центъра има празно помещение с площ 140 кв.м., което може да се усвои за изграждане на отделни стаи за работа с деца, както и да се осигури пространство за ерго- и сензорна терапия.

За каузата вече са набрани 100 000 лв., като половината от необходимата сума от 200 000 лв., е дарена от Райфайзен Банк, частни дарения и благотворителни събития на Асоциацията.

С партньорството и подкрепата на Столична Община, Община Лозенец и организациите: Сдружение „Обединени бизнес клубове”, CEO Club, Дамски клуб „Бизнес на високи токчета“, Етик Чарити ЕООД, и с широко медийно отразяване, подготвяме инициатива, включваща серия от събития с начало

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОКТЕЙЛ „Подай ръка на различните деца“

под патронажа на кмета на София Г-жа Фандъкова

на 19.01.2017 г. от 19 ч. в Rainbow Plaza

Бъдете част от създаването на едно по-добро бъдеще и интеграция на нашите деца в обществото, като си закупите куверт на стойност 50 лв. на посочената по-долу сметка или в брой от нашите разпространители. Моля потвърдете Вашето участие поне една седмица предварително на тел. 0889 07 66 56 или на e-мейл ymihaylova@gmsf.eu.

Набирането на средства се извършва по дарителската сметка на:

Сдружение „Асоциация Аутизъм“
Банка ДСК, клон Батенберг
IBAN: BG59STSA93000004098345
BIC: STSABGSF


Нека заедно направим крачка напред за осигуряване на достъпна терапия за повече деца с аутизъм, като станете Спонсор на събитието.

Официалната покана за събитието може да се види тук...

Плакат на събитието може да се види тук...

21.10.2016

ПОКАНА

Уважаеми приятели от „Асоциация Аутизъм“, спортен клуб по кану-каяк „Водна земя“ има удоволствието да Ви покани да се запознаете с водните спортове, водния туризъм и водните съоръжения изпълнявайки една от поставените си мисии под надслов

„Ние не сме различни“

Мероприятието ще се проведе на 23.10.2016г. на гребна база „Средец“ езеро Панчарево.

Начало 12.00 часа.

Повече подробности могат да се видят тук...

30.03.2016

Представяне на книга

4 април 2016 г., 17:30 ч.

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър

София, бул. "Ал.Стамболийски" №168

И тази година Издателство „Изток – Запад“ ще зарадва българската читателска публика, и по-специално аутистичната общност, с току-що излязлата от печат книга „През моя собствен поглед“ на световно известната аутистка Tемпъл Грандин – професор по животновъдство, изобретател, писател и лектор.

На 4 април 2016 година от 17:30 часа в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, преводачката Светлана Кимпан ще представи новата книга на Темпъл Гранадин, в която са засегнати проблемите на аутисти от всякаква възраст и са предложени изключително ценни съвети не само за децата, но и за аутистите от юношеска и зряла възраст.

Както и миналата година, Светлана ще ви предложи и практически упражнения, базиращи се върху информация от книгата, след което ще ви въвлече в дискусия за литературата по проблемите на аутизма в България. На срещата ще имате възможност да закупите книгите:

„През моя собствен поглед“ на Темпъл Грандин>

„Поведенчески проблеми при аутизма“ на Джон Клемънтс

„Как да живеем с аутизъм и Синдром на Аспергер – практически стратегии за родители и специалисти“ на Крис Уилямс и Бари Уайт,

19.02.2016

От дарителската кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш 2015“ сдружение "Асоциация Аутизъм“ получи 52 941 лева за своята инициатива „Не бъди безразличен, бъди различен!” за разширяване на Центъра за работа с деца от аутистичния център „Дъга“.

За разширяването на центъра са необходими общо 200 000 лева, а до момента са събрани 65 000 лева.

Всеки, който иска да помогне за разширяването на центъра, може да направи това чрез:

Сдружение „Асоциация Аутизъм“

Банка ДСК, Клон „Батенберг“

IBAN: BG59STSA93000004098345

BIC: STSABGSF

Можете да дарите и с кредитна карта тук...

--------------------------------------------------------------------------

10.11.2015

Съдействайте на 50 деца да получат терапия,

даваща им възможност да се развиват и обучават

заедно с връстниците си!

Асоциация Аутизъм набира средства за разширяване на действащия си Център за работа с деца от аутистичния спектър "Дъга", намиращ се в столичния квартал "Лозенец", чрез изграждане и оборудване на сензорна зала за ерготерапия, зала за музикотерапия и помещения за групова специализирана терапия. В момента в център "Дъга" се работи ежедневно и безплатно с 25 деца.

С усвояване на новото крило ще има ресурс за още 25 деца. Тогава общо 50 деца ще могат всеки ден да ползват безплатно услугите на центъра.

Сдружение “Асоциация Аутизъм”
Банка ДСК, Клон “Батенберг”
IBAN: BG59STSA93000004098345
BIC: STSABGSF

Координатор: Христина Бабалова, тел. 0898828241

Директор на центъра: Ани Андонова, тел. 0886927177

e-mail: ani.andonova@gmail.com

Повече подробности могат да се видят тук...

--------------------------------------------------------------------------

10 години сдружение Асоциация аутизъм!

През май 2013 г. се навършват 10 години от учредяването на Асоциация аутизъм.
На всички учредители, членове, помощници и съмишленици честито!

15.05.2013

--------------------------------------------------------------------------

15.05.2013

Материалите от конференцията "Комуникация и включване" могат да бъдат изтеглени оттук...

--------------------------------------------------------------------------

07.05.2013

На 27-ми и и 28-ми април в София се проведе конференцията "Комуникация и включване". Организатори бяха Хепи Дейс и Асоциация Аутизъм, като гости лектори бяха директорът и психологът от шотландско специално училище за деца с множество увреждания "Кемпси Вю", придружени и от логопед, работещ в техния район, както и специалисти от Карин дом.

Допълващите и алтернативни методи на комуникация включват широк спектър от начини, чрез които децата и младите хора могат да получат своята подкрепа да се изразят и комуникират. За всеки има набор от възможности, независимо дали си обездвижен, със затруднено зрение или изключително ниско ниво на разбиране. Според състоянието и ситуацията на всяко едно дете могат да бъдат включени жестове,снимки, картинки, символи, таблички с думи, комуникационни табла и книжки, средства за подпомагане на гласововата комуникация,нискотехнологични устройства или високотехнологични такива под формата на телефони, таблети и компютри. Наборът от възможности е голям, известен и доказал се от години. Сега ни остава да си пожелаем да спрем да говорим за всичко това, когато видим приложенията им във всяко специализирано училище или терапевтична стая.

Започнахме емоционално и със сълзи след историите на Carly Fleischmann и Адам Хопкинс, но се разделихме с много усмивки, увереност, вдъхновение и ентусиазъм, че никога не е късно, никога не е излишно и безнадеждно! Споделеното в презентациите и многото видео клипове щеше да остане в рамките на терапевтичните стаи ако не беше пречупено през споделения личен опит, емоции, конкретни истории, на работата с децата от Campsie View и "Карин Дом".
Всеки има свой върешен глас, за да го дадем на децата с увреждания, на всяко от тях трябва да се предложат " инструменти" за комуникация, да се експериментира и опитва дори и в случаите, при които излежда невъзможно и точно тогава резултатите са най- удовлетворяващи!
Благодарим на всички за споделеното време, вдъхновение и ентусиазъм и до нови срещи!

Мирена де Верт, председател на "Асоциация аутизъм"

Вижте повече от сдружение "Живот в спектъра" ...

--------------------------------------------------------------------------

08.04.2013

„Комуникация и включване“- конференция на фондация „HAPPY DAYS“ със съдействието на „Асоциация аутизъм“ и участието на специалисти от „Карин Дом“ Варна

На 27 и 28 април 2013 г. (събота и неделя) в Хотел Метрополитен София, бул. Цариградско шосе № 64, ще се проведе двудневно обучение на тема "Комуникация и включване".

Конференцията е двудневна с осигурени кафе- паузи и обяд. Входът е свободен.

Заявки за участие можете да изпращате на е-mail: autismbulgaria@gmail.com

Програмата на семинара можете да изтеглите оттук...

--------------------------------------------------------------------------

02.02.2013 г.

ММС КОНФЕРЕНЦИЯ

На 02.02.2013 г. в гр.София в Гранд-Хотел София на улица “Гурко“1 от 10.00 часа ще се проведе конференция по въпросите на възможностите и приложението на ММС

Във връзка с много интригуващите информации относно възможностите и приложението на ММС при хора с различни видове заболявания и състояния, "Асоциация аутизъм" организира еднодневна конференция на тази тема. Лектори ще бъдат неговият автор Джим Хамбъл, ученият адаптирал и подобрил протокола на употреба на ММС Андреас Калкър, Кери де Ривера - майка на дете с аутизъм, и директорът на AutismO2 Puerto Vallarta, Mexico, автор на протокол за приложение на ММС при деца и младежи с аутизъм. Събитието ще се проведе на 2.02.2013 г. (събота) в гр.София в Гранд-Хотел София на ул "Гурко" 1 от 10.00 ч.

През годините „Асоциация Аутизъм“ е канила и представяла много и различни подходи и терапии при работа с аутистични деца и младежи. Организацията беше първата, която заговори и представи на официално събитие в Нов Български Университет през 2005 г. теорията за био-медицинския подход и диетите при аутизма. За тях вече се говори всеки ден, приемат се от широката общественост, прилагат се от медицинските специалисти, следват се от множество родители.

На 2.02.2013 „Асоциация Аутизъм“ иска да представи една друга гледна точка за етиологията на проблемите на децата с аутизъм, един по-алтернативен метод и неговото приложение. Лекторите, които са поканени, пристигат в България след участие на конференцията на AUTISM1 в САЩ, конгрес по въпросите на аутизма в Прага и семинар с родители на деца и младежи от спектъра в Будапеща.

Надяваме се да бъдем полезни с интересните презентации, с опита, който лекторите ще споделят и представят на 02.02.2013 г.

Очакваме да отворим ново пространство за дискусии относно възможностите и приложението на ММС в страните извън България За бъде отхвърлен или приет един метод , той трябва да бъде изучен!

Залата е за 250 човека,като всеки човек ще има слушалки и ще слуша преводача!!!
цена: 50 лева
За записване: autismbulgaria@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------

14-15.12.2012 г.

СЕМИНАР "Сексуалното развитие при децата и възрастните от аутистичния спектър"

14 и 15 декември 2012 г., х-л "Света София",ул. "Пиротска" 18, София 1301

Инициативата ще бъде проведена със съдействето на един от най-големите доставчици на социални услуги за хора с увреждания в кралство Белгия - МРС.

Лектори ще бъдат дългогодишни специалисти в областта на сексуалното възпитание на хора с увреждания и в частност с аутизъм Greet Conix и Cathy De Feyter.

Повече подробности и материали от семинара можете да видите тук.

Програмата на семинара можете да изтеглите оттук.

Материали...

--------------------------------------------------------------------------

21.05.2012

На 21 май 2012 г. от 10.00 ч. в гр. София, в мултимедийната зала на Института по математика и информатика „Асоциация аутизъм “организира семинар на тема:

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРУДОВА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С АУТИЗЪМ

Семинарът е насочен към потенциални работодатели, родители и младежи с разстройства от аутистичния спектър, както и към всички професионалисти. Поканват се и всички интересуващи се от проблемите на заетоста на хората с разстройства от аутистичния спектър.

Повече подробности и материали от семинара можете да видите тук...

Материали...

--------------------------------------------------------------------------

19.05.2011

Обучителен семинар по въпросите на аутизма, 4-5 Юни 2011 г., "Парк хотел Витоша", София

В цикъл лекции д-р Майкъл Пауърс ще представи метода на функционалната оценка на поведението като един от най-широко използваните методи за терапия и справяне с тежките поведенчески проблеми при хората с аутизъм. Специално място може да бъде отделено на лечението на нарушенията в съня и храненето при децата с аутизъм.

Д-р Майкъл Пауърс е клиничен психолог и директор на Центъра за деца със специални нужди в Гластънбъри, Кънектикът, САЩ. Той се е специализирал в областта на диагностиката, оценката и терапията на лица с аутизъм и свързаните с развитието увреждания.

Поради ограниченото количество на местата в залата , заявката за участие става след предварително записване на е-mail адрес : autismbulgaria@gmail.com , както и на телфони: +359 888 20 40 80 – Мирена Велкова; +359 886 927 177 – Ани Андонова, и на телефона в Центъра за социална интеграция и рехабилитация на лица с проблеми от аутистичния спектър, гр. София +359 2 920 24 93.

Краен срок: 25.05.2011 г.

Таксата за участие в семинара до 25.05. 2011 за родители е 15лв, за специалисти - 30лв, на място в деня на събитието– 25 лв. за родители и 50 лв. за специалисти.  Таксата включва четири кафе-паузи и два обяда.

Повече подробности за семинара, както и заявка за участие, можете да видите тук...

Материали...

--------------------------------------------------------------------------

11.04.2010

Сдружение ”Асоциация аутизъм” и специалистите от "Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър " организират втори цикъл от обучения за родители, специалисти и студенти по проблемите на аутизма.

Обучението е финансирано по проект към БАЛИЗ и участниците не заплащат такса!

За повече информация вижте ТУК.

Материали...

--------------------------------------------------------------------------

11.04.2010

Уважаеми родители,

Във връзка с настъпването на 2 април – Световен ден на хората с Аутизъм, обявен през 2008 г. от Организацията на обединените нации за световен ден за повишаване информираността по въпросите на аутизма, ви каним да отбележим деня заедно и по този начин да спомогнем българското общество да бъде по-добре информирано за децата и възрастните в България, които живеят с аутизъм, за трудностите, пред които се изправят ежедневно те и техните близки, а в частност ние - родителите на български деца от аутистичния спектър.

Тържеството ще се проведе на 11 април, неделя, от 16.00 часа в Зала 11 на НДК.

Проектът се реализира с подкрепата на “Вирджиния рекърдс”, “Монте мюзик” и любезното съдействие на НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА, предоставил ни зала. В концерта ще участват с благотворителна цел групи и изпълнители, като Акага, Графа, Д2 и други, съпричастни към проблемите на хората, живеещи с аутизъм и техните близки.

--------------------------------------------------------------------------

24.01.2010

Дневен център за работа с деца с аутизъм и специални образователни потребности “Тацитус” организира първата в България DAN конференция по проблемите на аутизма на 24.01.2010 г. (неделя) от 9.00ч. до 19.00 ч. в Гранд Хотел София, ет.2, зала “София”.
Лектори: Dr.AnjuUsman и Dr.ArthurKrigsman

Подробности за семинара можете да видите тук...

--------------------------------------------------------------------------

23.09.2009

Сдружение „Асоциация аутизъм” организира специализирано обучение - семинар по проблемите на аутизма. Семинарът ще се проведе на 24-25.10.2009 г. в Парк хотел „Витоша”, гр. София.

Заявка за участие в семинара следва да бъде изпратена  най-късно до 10.10.2009г. На заявилите своето участие ще бъде изпратена подробна програма.

Контакти за информация и записване: center@autismbulgaria.com или autismbulgaria@gmail.com
тел. 02/920 24 93/ 0888 20 40 80 / 0886 92 71 77

За повече подробности вижте тук...

Материали от семинара...

--------------------------------------------------------------------------

21.07.2009

Сдружение "Асоциация аутизъм" ще участва в проект за генетични изследвания на деца с аутизъм. Проектът цели да проучи информацията за това дали при децата с аутизъм има някаква генетична предразположеност за отключване на състоянието.

Проектът се спонсорира от чужбина. Генетичните изследвания на децата са на стойност 2500 лева на човек и ще бъдат направени безплатно.

Изследванео ще започне през месец ноември и желаещите да станат част от него трябва да заявят желанието си преди това към "Асоциация аутизъм" на телефона на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица от аутистичния спектър (02) 920 24 93 или на председателя на Асоциация аутизъм Мирена Велкова на тел. 0888 20 40 80.

--------------------------------------------------------------------------

9.06.2009

Във връзка с участието на 'Асоциация Аутизъм" в благотворителния концерт на Нова Телевизия, проведен на 4.06.2009, и желанието на членовете на "Родителско сдружение за прозрачност", "Асоциация Аутизъм" обявява, че след като средствата от кампанията й бъдат изплатени, тяхната сума ще бъде публично обявена и изразходвана единствено и само за подготовка и реализация на информационна кампания, посветена на въпросите на аутизма и предизвикателствата на децата с проблеми от аутистичния спектър и техните семейства. Съгласно договорката с организаторите на инциативата, "Асоциация Аутизъм" няма да отделя и изразходва средства за спонсориране на терапията на отделни деца и семейства . Центърът се намира на бул. "Ал. Стамболийски" № 168.

--------------------------------------------------------------------------

13.03.2008

Послучай своята първа годишнина Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лица от аутистичния спектър към Столична община организира Ден на отворените врати
на 13.03.2008 г. (четвъртък)
от 11.00 до 15.00 ч.

Центърът се намира на бул. "Ал. Стамболийски" № 168.

--------------------------------------------------------------------------

9-11 септември 2005

В Нов български университет се проведе есенен семинар на тема:

Аутизъм – оценка и терапевтична перспектива