Откриване на разширение на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми oт аутистичния спектър (40 изображения)

Кликнете върху снимка, за да я видите в по-голям размер.