Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

 

 

 

Снимки от 2 април 2017 г. - Борисовата градина

11.04.2017

 

28.03.2017

27.03.2017

 

 

 

 

Всички новини ...