Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

 

 

ARBIT EU Project продължава!

Целта на проекта ARBIT е да подобри образователните интервенции при хора с #аутизъм< и интелектуални затруднения чрез използване на технологии с добавена реалност за насърчаване на развитието на знания за тялото, имитация и умения за споделено внимание.

Научете повече за това https://arbit.adaptalab.org/news/educational-intervention-arbit

Благодарности на:

Проектът ARBIT предлага подобряване на познанията за тялото, споделеното внимание и уменията за имитиране на деца с аутизъм чрез добавена реалност. Искате ли да знаете как добавената реалност може да допринесе за развитието на тези умения?

Научете повече за това https://arbit.adaptalab.org/news/augmented-reality-arbit

13.05.2022

 

Целта на проекта е да предложи инструменти за подобряване на основни умения чрез технологията за разширена реалност, един от тях е #bodyknowledge. Нека научим малко повече за това какво е това и какви трудности срещат хората с #аутизъм и интелектуални затруднения при развитието му.

Знаете ли, че споделеното внимание е от съществено значение за социалното взаимодействие и езиковото развитие? ARBIT EU Project обяснява това какво е споделено внимание.

Проектът ARBIT EU работи за подобряване на някои основни умения при хора с аутизъм, които са от съществено значение за развитието на социалните умения. Имитацията е едно от тях. Разказваме ви малко повече за това умение и кои са трудностите, които хората с аутизъм срещат, за да го развият. Научете повече на: https://arbit.adaptalab.org

07.03.2022

 

Деца и специалисти от Сдружение „Асоциация Аутизъм“ участват в проекта ARBIT

ARBIT е европейски проект, който има за цел да изследва приложимостта на иновативна система с добавена реалност, наречена Pictogram Room.

Той е предназначен да улесни обучението на основни умения за развитие на езика на тялото и имитация при деца с аутизъм в училищна възраст и интелектуални затруднения. И двете умения се считат за важни за насърчаване на социалната компетентност, трудна област за деца с разстройство от аутистичния спектър.

По този начин проектът ARBIT предлага изследователско проучване за оценка на ефективността на инструмента Pictogram Room и разработването на образователно съдържание за учители, които желаят да използват тази система, като се създаде Massive Open Online Course (MOOC).

В партньорство между Университетa на Валенсия и различни научни лаборатории и организации от четири държави: Испания, Франция, България, Турция.

Продължителност: декември 2020 г. – ноември 2022 г.

Можете да проследите развитието и дейностите по проекта в социалните мрежи и на сайта на проекта:

https://www.facebook.com/ARBIT.Project

https://twitter.com/ARBIT_project

https://arbit.adaptalab.org/

26.11.2021

 

 

Всички новини ...