Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

 

 

 

Ние сме РОДЕНИ ГОТОВИ

Тук сме, за да изживеем мечтите си и поемем контрола над живота си. Подкрепете ни в борбата ни за достоен живот.

Подпишете петицията: www.bornready.me

Днес, на десетки хиляди хора с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми не се позволява да участват в обществото. Не ни се разрешава да работим, да се женим, да разполагаме със средства, да сме свободни. Всичко се решава вместо нас. Това се нарича запрещение.

Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, ратифицирана от почти всяка държава по света, изисква всички форми на запрещение да бъдат отменени. Държавите трябва да гарантират, че всеки получава подкрепата, от която има нужда, за да взима своите собствени решения. Въпреки това, запрещението продължава да бъде наложеният модел у нас. Заедно, можем да променим това.

 

 

Кампанията за премахване на запрещението и въвеждане на подкрепеното вземане на решение се реализира от Български център за нестопанско право-БЦНП и БАЛИЗ - Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения и всички въвлечени самозастъпници и организации на и в подкрепа на хората с увреждания.

23.11.2020

 

 

 

 

 

Всички новини ...